Jak zateplujeme střechy

Střešní tepelná izolace se obvykle vkládá mezi krokve. Pokud by však tloušťka tepelné izolace zabírala pouze prostor daný výškou krokví, byla by zcela nedostatečná.

Tepelnou izolaci střechy nebo nejvyššího stropu lze dělat v jiné etapě než izolaci fasády. Důležité však je, aby tepelná izolace fasády i střechy na sebe ve finále dobře navazovaly.

Vrstvu tepelné izolace mezi krokvemi je třeba doplnit další tepelnou izolaci, a to nad krokve, nebo pod krokve. Izolace nad krokvemi je lepší, protože chrání i krokve samé.

 

Kolik centimetrů izolace vyžaduje tepelné izolování střechy?

KritériumSoučinitel prostupu tepla U (W/m2.K)Přibližná tloušťka tepelné izolace nutná pro splnění kritéria
Doporučení normy ČSN 73 0540 0,16 30 cm
Doporučení pro nízkoenergetické domy 0,11 - 0,12 35 - 40 cm
Doporučení pro pasivní domy 0,10 40 - 50 cm

Při rozhodování, zda bude přídavná izolace nad- nebo podkrokevní, hraje roli též to, zda měníme střešní krytinu, či nikoliv.

Při výměně krytiny je možné zároveň realizovat nadkrokevní tepelnou izolaci.

Ta může být:

  • Z tuhého materiálu (např. z tuhých dřevovláknitých desek nebo tuhé minerální vlny), který unese i střešní latě a krytinu.
  • Z měkkého materiálu (měkkých dřevovláknitých desek, lnu, konopí, minerální vlny) mezi latěmi, které budou umístěny kolmo na krokve.

Pokud krytinu neměníme, provedeme dodatečnou tepelnou izolaci pod krokvemi ze strany interiéru (obvykle mezi latěmi umístěnými opět kolmo na krokve).

 

Zateplení střechy

Zateplení střechy

 

Střešní parozábrany a parobrzdy

Velmi důležitá je zejména u lehkých střech s dřevěným krovem správná instalace parozábrany nebo parobrzdy.

V domácnosti vzniká velké množství vodní páry vydechováním osob, vařením, praním, květinami aj. Tato vodní pára se nesmí dostat do konstrukce střechy, kde by kondenzovala a byla zdrojem problémů. Proto se na vnitřní „teplou“ stranu střechy instaluje celoplošná parozábrana nebo parobrzda.

Parozábrany a parobrzdy

Musí být dokonale slepena ve spojích (lepena proti tuhému podkladu) a těsně napojena na ostatní konstrukce v domě (na omítku zdiva pod střechou, na pozednici apod.).

Je-li parozábrana ke krokvím upevňována např. sponkováním, je třeba místa, kde jsou sponky, též přelepit.

K přelepování a napojování parozábran se používají speciální lepicí pásky (obvykle butylkaučukové) a tmely dodávané výrobcem parozábrany nebo specializovaným dodavatelem.

Parozábrana funguje zároveň jako vzduchotěsnící vrstva, která je důležitá zejména u nízkoenergetických a pasivních domů.

Izolanty v podkroví

Sedlová střecha a obytné podkroví bývají zdrojem problémů – střešní okna způsobují velké tepelné ztráty v zimě a naopak přehřívání interiéru v létě, podkroví má špatnou tepelnou stabilitu atd.

Technicky výhodnější je ponechat půdu nevytápěnou a provést zateplení podlahy půdy. Tedy zateplit nejvyšší strop domu.

Nepožadujeme-li podlahu půdy plně pochozí, je možné ji zateplit libovolnou měkkou tepelnou izolací − minerální vlnou, dřevovláknitými deskami, lnem, konopím, foukanou drcenou celulózou, ale i slaměnými balíky.

Tepelná izolace podlahy nevytápěné půdy je v místech, která nejsou navštěvována, nemusí proto splňovat žádné požadavky na povrchovou úpravu. Není vystavena ani působení povětrnostních vlivů – jedná se tedy o nejjednodušší a nejlevnější možnost tepelné izolace v domě.

Tepelná izolace nejvyššího stropu / podlahy nevytápěné půdy,
kresba EnvIC, o. s.

Tepelná izolace nejvyššího stropu / podlahy nevytápěné půdy,  kresba EnvIC, o. s.

 

Tepelná izolace nejvyššího stropu / podlahy nevytápěné půdy nafoukáním drcené celulózy, foto Ciur, a. s.

Tepelná izolace nejvyššího stropu / podlahy nevytápěné půdy nafoukáním drcené celulózy, foto Ciur, a. s.

Reference

Vedoucí stavby: Ing. Pavel Velda
kompletní rekonstrukce fasády,oken,střechy vč.zateplení.

Poděbrady

Použit KZS Baumit StarTherm 140 mm , openTop omítka K 1,5 mm, okna trojsklo , střecha zateplení 280 mm, folie Sika 1,5 mm. Rekonstrukce fasády přinesla domu nejen nový neopakovatelný vzhled ,ale i užitek majitelům stran úspory energií a podstatně lepší využití prostor pro bydlení. Rekonstrukce balkonu pomocí Al zábradlí úprava komaxit. Dům září do svého okolí čistotou provedení ,ale také výběrem barev na fasádě ve spojitosti s barvou okenních rámů.

Doba realizace: květen/červen 2014

Vyjádření zákazníka: Vyjádření zákazníka(PDF, 37 kB)

Proč zateplení od Profibau?

  • Protože jsme odborníky v oboru zateplování rodinných domů po celé České republice.
  • Nabízíme dlouholeté zkušenosti a poctivou práci se zárukou kvality.
  • Lokání posouzení zdarma včetně technologického návrhu, doporučení použitých materiálů a stavebního postupu.
  • Přečtěte si reference zateplených domů od našich spokojených zákazníků.
  • Nezávazně spočítáme přibližnou cenu zateplení Vašeho domu.

Zeptejte se nás

Máte-li jakýkoliv dotaz, stačí vyplnit následující formulář. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.
*Povinné položky

Kontaktní osoby
Josef Černý
tel.: 608 384 350
e-mail: cerny@profibau.cz

Ing. Pavel Velda
tel.: 732 643 140
e-mail: velda@profibau.cz

Ondřej Jouza
tel.: 606 030 998
e-mail: jouza@profibau.cz

Lukáš Jelínek
tel.: 605 862 504
e-mail: l.jelinek@profibau.cz

Sídlo firmy:
Profibau CZ s.r.o.
Nademlejnkem 336
285 22 Zruč nad Sázavou

Spočítat cenu zateplení