Nová zelená úsporám

Až do roku 2020 máte možnost zažádat si o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Již 6,7 tisíc rodinných domů po celé republice, zejména v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji a pražských bytovek, této možnosti v roce 2015 využilo. Proto neváhejte a zažádejte si o dotaci z programu Nová zelená úsporám co nejdříve.

Žádost Vám usnadní i zavedená novinka - průběžně otevřená výzva s možností požádat kdykoliv o dotaci na zateplování, výstavbu nízkoenergetických rodinných domů či pořízení zdroje na obnovitelný zdroj energie. Díky současnému nastavení lze opatření skládat jako puzzle podle aktuálních finančních možností žadatelů.

"Nová zelená úsporám významně podporuje české stavebnictví."

Nová zelená úsporám pro rodinné domy v kostce

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy

OBLASTI PODPORY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

 

 PRAVIDLA:

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Kompletní znění pravidel Nové zelené úsporámOnline kalkulačka Nová zelená úsporámOblasti podpory Nové zelené úsporám

Nová zelená úsporám nejčastější otázky a odpovědi

Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách.

Jak probíhá podávání žádostí?

V programu Nová zelená úsporám budou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy, které budou upřesňovat, v jaké oblasti podpory bude aktuálně možné podávat žádosti a další pravidla pro příjem žádostí v rámci dané výzvy. Požádat o podporu bude možné elektronicky, a to prostřednictvím online formulářů přístupných na internetových stránkách Programu. Bude zajištěna také možnost podání žádosti na krajských pracovištích SFŽP ČR pro žadatele, kteří nemají k dispozici počítač nebo se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem. Žádat o podporu bude možné v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření). Uznány budou pouze náklady na opatření realizovaná po 1. lednu 2013.

Budeme-li uvažovat například o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké budou základní podmínky?

Pro opatření A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení) platí, že výše získané podpory bude ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. Poskytovaná podpora je rozdělena do tří hladin, přičemž míra podpory dosahuje v těchto hladinách dle rozsahu provedených opatření max. 30%, 40% nebo 55% celkových způsobilých nákladů, které na realizaci opatření vynaložíte. Sledována je celá řada parametrů, jejichž upřesnění naleznete v materiálu  MZP. V případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude s dotací na zateplení souviset povinná výměna tohoto zdroje za ekologický zdroj v souladu s podmínkami definovanými v oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie).

Lze žádat o podporu na zateplení každého rodinného domu, nebo je poskytování podpory v tomto ohledu nějak omezeno?

V podprogramu určeném pro rodinné domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují definici rodinného domu, jejichž celková vnitřní podlahová plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2. Žadatelem musí být vlastník rodinného domu.

Je přiznávána dotace také na novostavby rodinných domů?

Novostavby rodinných domů jsou podporovány v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). O podporu lze žádat pouze v případě, že dům po výstavbě splní přísné podmínky, které budou odpovídat podmínkám pro pasivní domy Dotace je stanovena fixně na rodinný dům a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory podle dosažených parametrů budovy. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory.

Lze realizovat výstavbu dotovanou z oblasti podpory B i na pozemku, který nevlastním, ale mám k němu jiný majetkoprávní vztah? Např. právo stavby, případně smlouvu o smlouvě budoucí?

Při podání žádosti není nutné být vlastníkem pozemku, na kterém budete stavět, důležité je, abyste při doložení realizace opatření byli vlastníkem domu.

K prokázání majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém hodláte stavět, stačí v tomto případě doložit např. stavební povolení, ve kterém žadatel uveden jako stavebník, smlouvu o smlouvě budoucí., případně právo stavby zapsané na LV.

Lze realizovat výstavbu dotovanou z oblasti podpory B i na pozemku, který nevlastním, ale mám k němu jiný majetkoprávní vztah? Např. právo stavby, případně smlouvu o smlouvě budoucí?

Při podání žádosti není nutné být vlastníkem pozemku, na kterém budete stavět, důležité je, abyste při doložení realizace opatření byli vlastníkem domu.

K prokázání majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém hodláte stavět, stačí v tomto případě doložit např. stavební povolení, ve kterém žadatel uveden jako stavebník, smlouvu o smlouvě budoucí., případně právo stavby zapsané na LV.


TIP: Přečtěte si o Zelené úsporám 2012.

Kontaktní formulář
*Povinné položky

Proč zateplení od Profibau?

 • Protože jsme odborníky v oboru zateplování rodinných domů po celé České republice.
 • Nabízíme dlouholeté zkušenosti a poctivou práci se zárukou kvality.
 • Lokání posouzení zdarma včetně technologického návrhu, doporučení použitých materiálů a stavebního postupu.
 • Přečtěte si reference zateplených domů od našich spokojených zákazníků.
 • Nezávazně spočítáme přibližnou cenu zateplení Vašeho domu.

Zeptejte se nás

Máte-li jakýkoliv dotaz, stačí vyplnit následující formulář. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.
*Povinné položky

Kontaktní osoby
Josef Černý
tel.: 608 384 350
e-mail: cerny@profibau.cz

Ing. Pavel Velda
tel.: 732 643 140
e-mail: velda@profibau.cz

Ondřej Jouza
tel.: 606 030 998
e-mail: jouza@profibau.cz

Lukáš Jelínek
tel.: 605 862 504
e-mail: l.jelinek@profibau.cz

Sídlo firmy:
Profibau CZ s.r.o.
Nademlejnkem 336
285 22 Zruč nad Sázavou

Spočítat cenu zateplení