Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám

Výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

  Maximální výše podpory
Typ konstrukce    A.0 a A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
A.3
(Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem 500 600 800
Střechy    500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukc 330  400 550

Minimální snížení roční spotřeby energie na vytápění rodinného domu:

Oblast Snížení roční spotřeby energie na vytápění RD
A.0 min. o 20 %
A.1 min. o 40 %
A.2 min. o 50 %
A.3 min. o 60%

Pokud dosáhnete na oblast A.3, je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41.

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností:

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
 Podoblast B.1  Dům s velmi nízkou energetickou náročností  300 000
 Podoblast B.2  Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie  450 000

 Oblast podpory C

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností:

 • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně).
 • Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
 • Podporována výměna původních hlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje.
 • Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
 • Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Podporované typy zdrojů:


  
Výše podpory [Kč]
Podoblast
podpory 
Typ zdroje C.1 (spolu se zateplením) C.2 (bez
zateplení)
C.1.1    C.2.1  Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva  50 000  40 000
C.1.2    C.2.2   Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  100 000   80 000
C.1.3   C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem  50 000  40 000
C.1.4    C.2.4  Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva   50 000 40 000
C.1.5    C.2.5  Tepelné čerpadlo voda - voda  100 000  80 000
C.1.6   C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda  100 000 80 000
C.1.7   C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda  75 000  60 000
C.1.8    C.2.8   Plynový kondenzační kotel  18 000  15 000
C.1.9    C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE   40 000  30 000


Podoblast C.3 

Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systém:

 • Podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).
 • Při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě.
 • V rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT.
 • Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 • Podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3).
 • Podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
 • V podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp.
 • Podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1    Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2    Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3    Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 00

Podoblast C.4 

 • Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla:
 • Podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů.
 • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %.
 • Dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2    Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Proč zateplení od Profibau?

 • Protože jsme odborníky v oboru zateplování rodinných domů po celé České republice.
 • Nabízíme dlouholeté zkušenosti a poctivou práci se zárukou kvality.
 • Lokání posouzení zdarma včetně technologického návrhu, doporučení použitých materiálů a stavebního postupu.
 • Přečtěte si reference zateplených domů od našich spokojených zákazníků.
 • Nezávazně spočítáme přibližnou cenu zateplení Vašeho domu.

Zeptejte se nás

Máte-li jakýkoliv dotaz, stačí vyplnit následující formulář. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.
*Povinné položky

Kontaktní osoby
Josef Černý
tel.: 608 384 350
e-mail: cerny@profibau.cz

Ing. Pavel Velda
tel.: 732 643 140
e-mail: velda@profibau.cz

Ondřej Jouza
tel.: 606 030 998
e-mail: jouza@profibau.cz

Lukáš Jelínek
tel.: 605 862 504
e-mail: l.jelinek@profibau.cz

Sídlo firmy:
Profibau CZ s.r.o.
Nademlejnkem 336
285 22 Zruč nad Sázavou

Spočítat cenu zateplení